Familjesida
| Äldre stammarna | Äldre grenen | Yngre grenen |
| Tillbaka i trädet | Läs om denna familjen |
Karl Rudolf Eugen Brandberg, född 1892 18/12, med dr professor, fd överläkare, död 1973 15/8.
Gift 1923 4/3 med
Elin Margareta Svensson, född 1892 12/5, sjuksköterska, död 1979 18/3.
(Stockholm)

 

Rudolf, student Elin, sjuksköterska
Son
Karl Erik Gunnar Brandberg, född 1924 18/4, fastighetsägare och förvaltare, död 2007 26/10.
(Lidingö) Gift 1990 4/5 med
Kirsti Ahrikari född 1922.

Son
Åke Rudolf Lennart Brandberg, född 1925 7/5, tekn. lic. (kemiteknik, KTH), fd konsult Ecotraffic ERD3 AB, kassör i Släktföreningen Brandberg, död 2012 4/12.
Gift 1948 16/12 med
Ellen Ylva Ann-Margret Bergström, född 1925 6/2, fil. kand.
(Saltsjö-Duvnäs)

Framåt i trädet

Dotter
Elisabet Märta Birgitta Brandberg, född 1929 29/5, f d chefstandläkare, död 2013 3/9.
Gift 1952 4/10 med
Björn Rundström, född 1926 11/10, fil lic, f d lektor. Barn:
Eva f. 25/2 1957
Gerd f. 2/2 1959. Fil. kand. (mikrobiol., toxikol.). G. 1984 m Mikael In de Betou, leg läk., 3 barn.
(Mälgåsen)Elin var född 12/5 1892 som andra dotter till skogs- och lantbrukaren och landstingsmannen Eric Svensson och hans hustru Brita i Mälgåsen, Stafre, Jämtland (morföräldragården bebos nu av dotterdottern Elisabet f. Brandberg (2002)).

Elin utbildade sig till sjuksköterska vid Röda Korsets skola i på Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm 1915-1916 och arbetade sedan i Stockholm och därefter från dec. 1917 i Östersund. Utbildade sig till operationssköterska 1918-1919 och återvände till Östersunds Sjukhus i april 1920. Den 11 juni 1922 förlovade hon sig med Rudolf Brandberg, och bröllopet (bilden ovan) ägde rum hos brudens föräldrar i Mälgåsen den 4 mars 1923. Samma kväll reste brudparet till sitt hem i Lund.

Rudolf tog studenten vid Katedralskolan i Lund men själva muntan fick genomföras annandag pingst på sjukhus, där han var intagen för behandling av tbc. Därefter fick han tillbringa närmare ett år (1911-2) på Furulidens sanatorium, Ingelstad, och blev då helt botad. Medicinstudier ledde fram till med. lic. examen 1921, underläkartjänster mestadels i Lund och Gävle (1929) och till första tjänsten som lasarettsläkare i Ljungby 1930. Barnen Gunnar och Åke föddes under tiden i Lund och Elisabet på Akademiska i Uppsala under tiden i Gävle. 1933 blev Rudolf lasarettsläkare i Alingsås och var där till 1940. Under denna tid blev han 1936 med. dr. genom disputation i Lund på en avhandling om Bantis sjukdom (mjältsjukdom). 1940 tillträdde han tjänsten som överläkare vid kirurgiska kliniken vid Maria sjukhus i Stockholm. Denna överfördes 1944 till det då nybyggda Södersjukhuset som Kirurgklinik II, och där stannade han till sin pensionering 1958 men erhöll 1953 professors titel med någon undervisningsskyldighet vid Karolinska institutet. Under sin aktiva tid bedrev han viss forskning som förutom doktors-graden resulterade i ett 50-tal artiklar i medicinska tidskrifter. Efter pensioneringen uppehöll Rudolf vikariats-tjänster vid flera sjukhus i landet, bl. a. Boden och Överkalix. Om förändringarna av kirurgin vid Maria och Söderklinikerna under Rudolfs tid kan man läsa i Opuscula Medica LXXIX 1994, Supplementum ”Södersjukhuset 50 år”.

Läs också Rudolfs anförande om Den Yngre Grenen Brandberg vid släktmötet 1960, klicka här.Familjen Rudolf Brandberg 1943.

Text och bild inskickad av Åke Brandberg.Vill du komplettera med något? Klicka här.

Sidan uppdaterad 2016-11-02 av Fredrik Brandberg