Familjesida
| Äldre stammarna | Äldre grenen | Yngre grenen |
| Tillbaka i trädet | Läs om denna familjen |
Carl Brandberg, född 1853 18/12, lantbrukare, affärsman och kontrollör vid Örtofta sockerbruk, död 1929 20/8.
Gift 1885 12/11 i Eslöv med
Märta Jeanette Sofie Friberg, född 1857 9/10, död 1944 19/1.

Läs mer här.
Carl och Jeanette
Carl och Jeanette 1885

 

Dotter
Ester Hildegard Jeanette Brandberg, född 1886 11/8, ämneslärare, död 1977 18/4.
(Lund)

Dotter
Signe Maria Sofia Brandberg, född 1889 15/5, småskollärare, död 1982 16/6
(Lund)

Son
Karl Rudolf Eugen Brandberg, född 1892 18/12, med dr professor, fd överläkare, död 1973 15/8.
Gift 1923 med
Elin Margareta Svensson, född 1892, sjuksköterska, död 1979 18/3.
(Stockholm)

Framåt i trädetFamiljen Carl Brandberg ca 1900
Dottern Ester föddes när familjen bodde på fädernegården i Vanstad medan dottern Signe och sonen Rudolf föddes under boendet på Elmtaryd i Agunnaryds församling i Småland.

Bouppteckningen efter Carl Brandberg 1929 upptar bara möbler och husgeråd, ett fickur i guld och några silverskedar samt folkpension för två månader, 39 kr, till ett totalt värde av 1.240 kr. Bouppteckningen efter Jeanette Brandberg 1944 ser ut på liknande sätt med bankmedel på 84:30 kr och efter begravningskostnader på 300 kr en nettobehållning på 321:30 kr.

Båda döttrarna gick ut Eslöfs 7-åriga högre flickskola, medan familjen bodde i Marieholm, och fortsatte med lärarutbildning. Ester gick under 1903-1907 folkskoleseminariet i Landskrona och tjänstgjorde därefter fyra år vid folkskolan i Vång, Blekinge. Fortsatte utbildningen i Lund vid privata högre lärarinneseminariet, humanistiska avdelningen och utgick därifrån 1914. Efter tjänstgöring i Borås anställdes Ester Brandberg 1918 som ämneslärarinna (svenska, historia, kristendom) vid kommunala mellanskolan, sedermera samrealskolan, i Ljungby. Där verkade hon i hela 35 år fram till pensioneringen 1951, då hon flyttade till Lund. Tjänstgöringsbetyg som talar om oförvitlig tjänst och skolinspektorns tackord om för redbar och trogen tjänst karaktäriserar väl hennes lärargärning. Hon fick också Gustaf V:s belöningsmedalj i guld 6:e storleken efter mer än 30 års offentlig tjänst. Släkt och vänner minns henne som en ovanligt rejäl person med stor släktkärlek. Under Ljungbytiden delade hon bostad med sin moder Jeanette till hennes död 1944. I Lund bodde hon, mestadels tillsammans med systern Signe, resten av sitt liv. Hon dog i hjärtsvikt 1977 vid nära 91 års ålder och är begravd i familjegraven i Reslövs församling utanför Marieholm.

Signe avlade 1907 examen vid småskollärarinneseminarium i Lund och tjänstgjorde under vårterminen 1908 vid Kristianstad elementarläroverk för flickor och därefter vid folkskolan i Gärds Köpinge, en anställning som varade ända fram till pensioneringen 1949. Hon bodde i Kristianstad fram till 1941 då hon övertog tjänstebostad i Köpinge. Tjänstgöringsbetygen visar berömlig undervisningsskicklighet och hon erhöll Patriotiska sällskapets guldmedalj i 8:e storleken för långvarig och trogen tjänst. Efter pensioneringen flyttade hon till gemensam våning i Lund med systern Ester och bodde där fram till 1976. De sista åren bodde Signe på vårdhem, där hon dog av ålder 93 år gammal 1982.

Esters 85-årsdag 1971
Ester, Rudolf och Signe i soffan och R:s maka Elin på Esters 85-årsdag 1971

Vill du komplettera med något? Klicka här.

Sidan uppdaterad 2003-07-15 av Fredrik Brandberg