Till dig som vill skicka in släktuppgifter av olika slag...

  • Ange samtliga förnamn och låt tilltalsnamnet vara understruket.
  • Låt ev smeknamn framgå inom parentes, detta är mycket trevligt att läsa.
  • Notera datum för födsel (adoption), ev giftermål (samboförhållanden, registrerat partnerskap) och dödsdag.
  • Notera också utbildning, ev titel och sysselsättning.
  • Svensk släktkalender, om det skulle bli aktuellt igen, frågar dessutom efter eventuella styrelseuppdrag och innehav av medaljer. (Detta tror jag vi inte lade så stor vikt vid när vi talades vid i styrelsen sist.)
  • Bostadsort, eller bostadsorter om familjen flyttat omkring, kan vara intressant. Ange detta genom bostadsort och ev årtal om familjen har flyttat runt.
  • Om du har bilder så skicka dem. Om du kan skanna så föredrar jag jpg-format, men annars är det bara att skicka fotografier så skannar jag själv och returnerar originalen. Glöm inte att bifoga bildtexter, gärna detaljerade. Bilerna kan föreställa allt möjligt - familjefoton, porträtt, bröllopsfoton, tidstypiska bilder på familjens hemstad, bilder på hus eller bilar etc, semesterfoton eller fotografier på familjeföretaget.... det finns säkert mycket olika uppslag och varianter för att karaktärisera respektive familj och tidsanda.
  • Texter om familjen i fråga är givetvis mycket välkommet. Det är viktigt att ange källan och gärna datum. Det gäller också bilderna förstås.
  • Acceptera att sidorna inte kan innehålla hur mycket som helst, men givetvis finns det gott om utrymme. Se bara till att det väsentliga framträder i första hand.
  • Om du skickar bilder och texter på papper till mig som du vill ha tillbaka, glöm inte att lägga med ett frankerat returkuvert.

Adressen är:
Fredrik Brandberg
Finnvävsgatan 29
507 34 BRäMHULT
033-230077
E-post: fredrik@brandberg.org