Familjesida
| Äldre stammarna | Äldre grenen | Yngre grenen |
| Läs om denna familjen |
Per Sigfridsson, släkten Brandbergs med säkerhet kände stamfader, handlande och rådman i Hudiksvall i slutet av 1500- och början av 1600-talet.

Gift med
Ingeborg Persdotter.

Son
Erik Persson, född 1606 15/5, rådman i Falun, direktör vid vedkompaniet och senior i gruvrätten, död 1675.
Gift 1637 med Malin Olofsdotter , född 1618, dotter till kontraktsprosten i Bollnäs Andreas Helsingius och Gjölin Jacobsdotter, död 1704.

Framåt i trädet.

Om familjen finns följande uppgift, som i brev den 13/7 1902 lämnats av första stamtavlens upphovsman, bibliotekarie C.F.E. Brandberg, till fröken Lotten Brandberg och utdrag har nedtecknats av, sannolikt Ester Brandberg, född 1886. Uppgifterna har erhållits från apotekare Sven Brun, Hudiksvall, och lyder:

"Per Sigfridsson (Siffridsson) var borgare i Hudiksvall och enligt borgarlängderna 1598-1601 boende i den inre staden vid Hornån men efter 1604 i den yttre vid Sundet, där han bodde ännu den 6/7 1608. År 1599 ägde han enligt skattelängden en gård värd 40 daler, 80 lod silver, 6½ skeppund koppar, 1 skeppund kittlar, 2 tunnor smör, 1 häst och en ko. År 1601 ägde han ytterligare 1 ko och betalade i skatt 10 öre. Han var handlande och gift med Ingeborg Persdotter. De hade sonen Erik Persson på Åsen född 1606."

Om Erik Persson kan man läsa mycket i Elisabet Brandbergs fördedrag vid släktträffen i Falun 1955. Åsen ligger i Falun.

 

 

 

 


Sidan uppdaterad 2002-05-25 av Fredrik Brandberg