Forskning rörande släkten Brandberg

Genom ny informationsteknik blir det allt lättare att släktforska. Den stora portalen för all svensk släktforskning är hemsidan Nättidningen Rötter. Där finns anbytarforum och mycket mycket annat.

Nättidningen Rötter


Det finns också finurliga släktforskningsprogram som nyttjar fördelarna av att kunna dela information genom Internet. Programmet Disgen är ett exempel på detta, och föreningen hjälper gärna till om någon vill komma igång med att använda detta eller liknande program. Börja med att läsa en liten nybörjarkurs i släktforskning, klicka här.


Släkttavla - Stamtavla - Antavla

Det finns i princip två sätt att släktforska, och givetvis kan de kombineras. Det handlar i båda fallen om att skapa en översikt genom en släkttavla. Det ena sättet utgår från ett par eller en person och förgrenar sig ut på parets barn, barnbarn osv som kartläggs. Det bildas då en stamtavla. Det andra sättet är att utgå från ett par eller en person och istället gå bakåt för att kartlägga rötterna. En person har i fem led bakåt en härstamning från 32 personer och lika många släkter, såvida kusingiften etc inte förekommit. En kartläggning som förgrenar sig bakåt i tiden skapar en antavla.

Släktföreningen Brandberg har en inriktning att bevaka släktens intressen och föra släktregister. Förhoppningsvis innebär vår dokumentation en förenkling för personer som söker sina rötter, oavsett vilken släkt de tillhör, om de har anknytning till Brandbergs från Falun.


Svenska Släktkalendern

Vid tidigare tillfällen har vi låtit publicera släktlängden i Svensk Släktkalender som är en bok visande nu levande släkter. Vår hemsida tar givetvis upp mer information än vad Släktkalendern kan göra, dessutom kan vi länka ihop olika släkter med varandra, samt föra in bilder och mer släktrelaterad information på djupet. För övrigt för Släktkalendern inte upp de förgreningar som idag inte har några levande personer. Likväl kan det vara intressant att låta släkten publiceras i släktkalendern ånyo, som en god sed.

Vill du låta din släktforskning komma vår förening tillgodo, tveka inte att kontakta styrelsen.

Svenska Släktkalendern

Släkten Brandberg finns beskriven i följande verk:
  • I Sam Schulz genealogier över släkter i Dalarna (Westinska samlingarna 991, 992) på Carolina i Uppsala förekommer "Familia Brandbergiana".
  • Brandberg, C. F. E.: Stamtafla öfver släkten Brandberg. Upprättad i juni 1907. Uppsala 1907. 1 bl.
  • Brandbergska släktmötet. 1955. Örebro 1956. 15 s. [Innehåller bl. a.: Brandberg, Elisabet: Om vår stamfader Erik Persson (Brandberg), född 1606, död 1675, särskilt om hans levnad och verksamhet i Falun.]
  • Brandberg, Olof A. H.: Några ord om familjen på Elsborgs slott i Falun och om min fader, Gustaf Theodor Brandberg (1858-1928). Föredrag vid Brandbergska släktstämman på Västmanlands och Dala nation i Uppsala den 7/9 1957. [Örebro 1960.] (15) bl.
  • Brandbergska släktstämman 24.9.1960. [Örebro] 1962. 20, (1) s.
  • Bredberg, Eva: Släkten Brandberg. Komplettering av 1907 års stamtavla, sammanställd i sept 1965. 1 bl.
  • Leijonhufvud, Karl A K:son och Leijonhufvud, Gustaf C:son: Ny svensk släktbok. Stockholm 1901-1906.
  • Svenska Släktkalender 1967, 1974 & 1984.
  • Svenskt biografiskt lexikon. (bd 5)Sidan uppdaterad 2002-10-15 av Fredrik Brandberg