Styrelsen för släktföreningen Brandberg

Du hittar föreningens befintliga stadgar i pdf-format, klicka här.

Anders Brandberg - Ordförande
Kapellgatan 6
171 70 Solna
08-550 38 310

anders@brandberg.org

Fredrik Brandberg - Sekreterare och kassör
Finnvävsgatan 29
507 34 Brämhult
0708-233310

fredrik@brandberg.org

Carl-Magnus Brandberg
Adolf Lemons Väg 118
187 76 TÄBY
08-510 128 26

carl-magnus@brandberg.org