| Förstasidan | Släktträffar | Till den äldre stammen |

Adliga ätten  Cederberg, N:r 1063

Adlad 1684 30/8, introducerad 1686, utdöd 1735.

Den adlade Peter Cederbergs yngste broder, överauditören Anders Brandberg född 1647, död ogift 1691, blev adlad med namnet Brandberg men ej introducerad.

Per Sigfridsson, handelsman i Hudiksvall, gift med Ingeborg Persdotter. Son: Erik Persson född 1606 15/5 i Hudiksvall, handelsbetjänt hos handlande Olof Gammal i Gävle, kom till handlande Möller därstädes 1630 borgare och handelsman i Hudiksvall 1634, handelsman i Falun 1641 den 13/7. Rådman därstädes 1645, direktör för vedkompaniet 1664, död 1675 14/10 i Falun och begraven i Christine kyrka därstädes. Han bekostade på 1650-talet stolarna och en del fönster i Falu kyrka med 700 dlr kmt. Gift 1637 19/2 med Malin Olofsdotter, född 1618 2/6, död 1704 30/7 på Morbygden vid Falun, dotter av kontraktsprosten kyrkoherden i Bollnäs pastorat av ärkestiftet Olaus Andrae Helsingius och Gölin Jakobsdotter. Deras Barn och efterkommande kallade sig Brandberg.

Son: Peter Brandberg, född 1644, skolpilt i Västerås 1655, student i Uppsala 1658, legationssekreterare på Svenska ambassaden till Polen 1674, brukspatron på Norns bruk i Hedemora landsförsamling, som han inköpte av sin moder 1682 8/8, adlad 1684 30/8, introducerad under n:r 1063, överauditör 1689 8/4, död 1702 2/7 på Norns bruk och begraven samma år i Hedemora kyrka (meddelande av kapten S. Söderhielm ur Norns kapells kyrkoarkiv) Gift 1:sta gången 1681 8/9 med Maria Lemmens i hennes andra gifte (gift 1:sta gången 1660 med bruksförvaltare Anton Trotzig, född 1623, död 1675, broder till Peter Trotzig n:r 1005 och friherre Mårten Trotzig N:r 112) Dog 1681 29/9 i Falun och begrovs i Christine kyrka därstädes, varest över henne är uppsatt ett marmorepitafium med latinsk påskrift, dotter till handlanden i Stockholm och brukspatronen Henrik Lemmens och Margareta Hansdotter Meijer.

Gift 2:dra gången 1684 med Aletta Silfverström, död 1723 15/4 på Norns bruk och begraven samma år 20/6 i Hedemora kyrka, dotter till assessorn Johan Otto adlad Silfverström n:r 781 och hans fru Magdalena Johansdotter.

Barn 1: Erik till St. Dala i Grebo socken i Östergötland, döpt 1685 8/11 på Norns bruk i Hedemora landsförsamling, student i Uppsala 1702 25/2, löjtnant vid livregementet till häst 1710 11/3, sekundärryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1711 4/6, konfirmationsfullmakt 1715 29/10, primierryttmästare (premier-?) därstädes 1716 5/7, uppförd på expektans 1723 29/10, majors avsked 1726 5/3, överstelöjtnant i kung Stanislaus av Polen tjänst, död barnlös 1735 14/11.

Med honom utgick på svärdssidan denna adliga ätt. Han deltog i slaget vid Gadebuch och blev fången vid Tönningen men rymde ur fångenskapen. Gift 1716 2/9 på Lunden i Ledsjö socken av Skaraborgs län med Magdalena Charlotta Clerk, född tvilling 1699 17/4 på Lunden, död 1764 15/1 på Floda i Skallsjö socken i Älvsborgs län, dotter av hovrättsrådet Jakob Clerk, adlad Clerk n:r 1382, och Magdalena Rudbera (Rudberg?), syster till Johan Rudberus, adlad och friherre Cederbielke.

Barn 2: Johan: studerande, död före fadern, drunknade vid Norns bruk.

Barn 3: Magdalena Christina, döpt 1688 24/3 på Norns bruk, död före fadern.

Barn 4: Aletta Maria, född 1689 6/12 på Norns bruk, död 1772 på Engelsbergs bruk i Väster Våla bruken i Västmanland, gift 1715 24/3 på Norns bruk med överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm n:r 1306, född 1690. död 1760.

Adliga ätten Cederbergs vapensköld hänger i riddarhussalen, avd. XIX plats 6 uppifrån och 4 från vänster räknat. Skölden har i övre fältet två korslagda pilar och i det nedre ett eldsprutande berg.