Medlemmar i släktföreningen Brandberg

Medlemskapet innebär ett antal förmåner och framförallt möjligheter.

Föreningen håller ordning på släktuppgifterna och bevakar släktens intressen. För den som vill släktforska vidare i det omfattande grundmaterial som finns är allt välkommet och föreningen tillhandahåller en plattform för ett göra all vidare forskning tillgänglig för släkten.

Medlemsförmån - e-postadress
Betalande medlem kan få en e-postadress med domännamnet brandberg.org eller brandberg.nu. Adressen är en riktig pop3-adress, men du kan också få en nätbaserad eller pekande adress. Det sista innebär att den adress du har i botten, t ex en adress hos telia eller tele2, blir kvar. Din brandberg.org-adress låter vi peka på din ordinarie adress. Om du då alltid uppger din brandbergsadress till dina vänner och bekanta, organisationer och myndigheter mm, kan du lugnt byta internetleverantör och ursprungsadress. Vi pekar då bara om din släktadress till din nya grundadress. Om det verkar krångligt, hör av dig till webbmäster Fredrik 033-230077.

Medlemsförmån - släktvapnet
Om du tecknar medlemskap får du en färgkopia med hög kvalitet av Bäckmarks vapenintyg. Detta kan ramas in, och/eller vara underlag för vidare bruk. Läs mer om släktvapnet här. Hör av dig om du vill ha Ranekes variant istället.

Vem tillhör släkten, och hur fungerar släktförgreningen?
Den som genom en rak kedja av släktskap har namnet Brandberg efter rådmannen Per Sigfridsson och hans hustru Ingeborg Persdotter (Hudiksvall, tidigt 1600-tal) tillhör vår släkt. Den som till exempel gift till sig ett annat namn utan att behålla namnet Brandberg tillhör alltjämt släkten Brandberg ändå, men dennes barn gör det inte, såvida inte vårt släktnamn återantas av dessa.

Vi ser bara möjligheter för den som vill släktforska på annat än fädernet, även om släktförgreningarna traditionellt sett har gått på sönerna. Läs mer om släktforskning genom att klicka här. Om någon av de ingifta kvinnorna eller männen har jämförlig hemsida att länka till kan vi givetvis göra det från våra familjesidor t ex. Det skulle göra rättvisa åt Internets möjligheter till släktforskning och inte minst vår egen hemsida. Allt är möjligt.

Vem kan bli medlem i föreningen?
Till medlem kan den antas som har ankyntning till släkten och förklarat sig intresserad av medlemskap. Vi har släktingar som inte bär efternamnet, men som gärna håller kontakten med släkten och är intresserad av dess historia.

Medlemskap
Vi hoppas att alla som är berörda av släkten också löser sitt medlemskap. Kontakta Fredrik Brandberg 033-230077.