Om Hemsidan

Syftet med hemsidan är att utgöra en informationsplattform om släkten Brandberg från Falun.

Tekniska förhållanden
Hemsidan är optimerad för MS-Explorer, med skärmupplösningen 1024 x 768.

Hemsidan lämnar inte läsaren några cookies.

Rättsligt

Personuppgiftslagen (PUL) lämnar möjligheter att publicera personuppgifter på Internet, dock med vissa förbehåll. PUL gäller bara uppgifter rörande levande personer. Uppgifter om levande personer på hemsidan omfattar bara sådant som vederbörande själv har godkänt eller själv formulerat samt sådan personalia som ändå är offentliga uppgifter. Sammanställningen av släktuppgifterna följer det som omfattas av det så kallade allmänintresset i PUL.

Upphovsrätten för publicerat material tillhör släktföreningen Brandberg. Bilder och texter får inte tas från sitt sammanhang och publiceras i andra verk utan att ange källa. Normalt krävs också tillstånd från släktföreningen.

Brukanderätten till släktvapnet Brandberg tillhör släktmedlemmar med släktnamnet Brandberg - tillhörandes släkten Brandberg med ursprung från Falun.

Källor

Källorna för publicerade släktdata är C. F. E. Brandbergs släktträd, 1907. Svensk släktkalender 1974 och Eva Brandbergs släktöversikt från 1965. Fortlöpande uppgifter har inhämtats från släktmedlemmar och skattemyndighetens folkbokföring.

Publiceringsprincip

Föreningen gör ingen könsskillnad vad gäller uppföljningen av släktförgreningen - det som krävs är släktskap i rakt nedstigande led från paret Per Sigfridsson och Ingeborg Persdotter i förening med släktnamnet Brandberg .

Läs mer om släktnamn på wikipedia.Sidan uppdaterad 2004-01-09 av Fredrik Brandberg